Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu - AGT

Fon Bilgisi

Fon, Katkı Emeklilik Yatırım Fonu olup, Şirket tarafından münhasıran devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi amacıyla kurulmuştur. Fon portföyünün tamamı Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik’in 10. maddesinde belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir. Fon portföyünde sürekli olarak en az %75 oranında Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen TL cinsinden kira sertifikalarına, gelir ortaklığı senetlerine yer verir. Ayrıca, toplamda %15 ağırlığını aşmamak koşuluyla katılım bankalarında açılan Türk Lirası cinsinden (kar ve zarara) katılma hesabına, borsada işlem görmek kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarına yer verilebilir. Buna ek olarak yine portföydeki ağırlığı %15 oranını aşmamak koşuluyla, katılım bankacılığı esaslarına uygun Türk Ortaklık Paylarına yatırım yapılabilir. Fon portföyü, piyasa koşullarına göre, farklı kira geliri kaynaklarının ve de farklı sertifika ve senet vadelerinin seçilmesi suretiyle çeşitlendirilir.

Sürekli Bilgilendirme Formu
Portföy Bilgileri
  • Halka Arz Tarihi 02.05.2013
  • Yatırımcı Sayısı68429
  • Risk GrubuDÜŞÜK
  • Fon Toplam Değeri (TL)380.176.871,81
  • Birim Pay Değeri (TL)0,064283
  • Halka Arzdan Bugüne Getiri%542,83
DUYURU

Yeni Pay Alma Haklarını Kullanmalarına İlişkin Duyuru 2024

Devamını Oku