Hayat Sigortaları

Beklenmedik sürprizler mutluluğunuzu bozmasın.
Hayat Sigortası ile sizin ve ailenizin yaşam standardını güvence altına alabilirsiniz.

Ürünler
Çiftçi Hayat Arkadaşı
BİLGİ ALIN
Yıllık Hayat
BİLGİ ALIN
Kredili Hayat
BİLGİ ALIN
Ürün Açıklaması

Hayat Sigortası Nedir?


Hayat sigortası, sevdiklerinizin geleceğini güvence altına almak adına vefatınız durumunda yakınlarınızın, maluliyet durumunda ise, siz ve yakınlarınızın yaşam standartlarını koruma altına alan bir sigorta ürünüdür.

Hayat Sigortası ürünlerimiz, bugün ve gelecekte karşılaşabileceğiniz rizikolar için önlem almanızı sağlayarak, geleceğinizi emanet ettiğiniz çocuklarınızı ve ailenizi koruma altına almanıza vesile olur. Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. güvencesi altında huzurlu ve güvenli yarınlar sizleri bekliyor.

Tazminat İşlemleri

Tazminat Talep Belgeleri Nelerdir?


Tazminat talebi konusunda gerekli işlemler Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilecektir. Posta, faks ve elektronik posta kanalı ile Genel Müdürlüğümüze ulaşan tazminat talebi ile süreç başlamış olacaktır. Tazminat taleplerinin ekinde gerçekleşen riske konu olan ve tazminat ödemesinin yapılabilmesi için gerekli olan tüm belgelerin eksiksiz olarak gönderilmesi gerekmektedir. Tüm yazışma ve eksik belgelerin tamamlanmasına müteakip tazminat değerlendirme süreci başlatılır.


 • Sigortalının vefat veya Kazaen Maluliyeti halinde teslim edilmesi gereken evraklar;

  Sigorta poliçesi

  Gömme izin kâğıdı / defin ruhsatı

  Nüfus idaresi tarafından verilecek olan tasdikli ve ölüm tarihi işlenmiş vukuatlı nüfus kayıt örneği

  Ölüm nedenini açıklayan doktor raporu

  Ölümün şüpheli olduğu durumlarda ek bilgi ve belge talebi

  Gaiplik halinde mahkemeden alınacak olan gaiplik kararı

  Lehtar tayin edilmediği durumlarda veraset ilamı

  Veraset ilamında belirtilen her bir varise ait ikametgâh veya isimlerine kayıtlı güncel tarihli bir adet fatura veya güncel tarihli kredi kartı ekstresi

  Tıbbi tedavinin bitmesini müteakip, sürekli iş göremezlik hakkında karar vermeye yetkili olan hastanelerden alınacak olan ve kalıcı maluliyet yüzdesini (oranını) belirten Sağlık Kurulu Raporu

  Katılımcının ikametgâh adresi ve irtibat telefon numarasının belirtildiği dilekçe

  Tazminat talebinin değerlendirilebilmesi için şirket tarafından gerekli görülebilecek diğer bilgi ve belgeler

  Tazminat ödemeleri Hayat Sigortası ve Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında belirtilen istisna durumları haricinde yapılacaktır.

  Tazminat İhbarı İçin :
  Telefon : 444 27 58
  Faks : 0212 381 79 00
  E-posta: cm@bereket.com.tr

Diğer Bilgiler

Hayat Sigortası Vergi Avantajı


Hayat Sigortası sahibi olduğunuzda sevdikleriniz için daha güvende hissedersiniz. Çünkü artık vefat veya maluliyet halinde ailenizin ve finansal bağımlılarınızın;

Yaşam standardı korunabilecektir,

Borçları ödenebilecektir,

Eğitim imkânları sürebilecektir,

Gelecek dönem yatırımları devam edebilecektir.


Dahası siz bu primleri ödediğiniz müddet boyunca Devlet de Vergi Avantajı ile sizi teşvik edecek. Böylece ödediğinizin bir kısmını da geri alabileceksiniz.

 • Ücretli çalışanlar; kendileri, eş ve küçük çocuklarının ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve eğitim gibi diğer hayat sigortası poliçeleri için ödenen primlerin tamamını, aylık brüt ücretin %15'ini ve brüt asgari ücretin toplam tutarını aşmamak kaydıyla vergi indiriminde kullanabilirler. Gelir Vergisi Kanunu'nun 63/3. maddesi ile ücretli çalışanlara 89/1. maddesi ile de beyannameye tabi mükelleflere bu hak sağlanmıştır.
 • Sigorta Priminin Ücretli / Mükellef Tarafından ödenmesi durumunda,hesaplamada indirim konusu yapılacak prim, aidat ve katkıların toplamı (birden fazla sigorta şirketine yapılan ödemelerin ve/veya mükellefin bakmakla yükümlü olduğu ve çalışmayan aile fertlerinin primleri) göz önünde bulundurulmalıdır.

  Ayrıca aylık asgari brüt ücret tutarındaki değişiklikler sözleşmeye yansıtılır.

  A-) Ücretliler için: (*)

  Primin ödendiği ayda elde edilen brüt ücretin %15'ini aşamaz.

  Brüt asgari ücretin yıllık toplamını aşamaz.

  (*) Şahıs sigortası priminin birkaç aylık veya yıllık dönemler için defaten ödendiğinin belgelendirilmesi halinde (ücretliler için) yapılan ödemenin bir aylık tutarı tespit edilip her aya isabet eden tutar yukarıda belirtilen yıllık brüt asgari ücret ve aylık brüt ücretin %15'i sınırlamalarına tabi tutularak dikkate alınabilir.

 • Ücretli çalışanlar Hayat Sigortası Poliçesi ve Ödeme bilgilerini çalıştığı şirketin ilgili departmanına prim ödemesinin yapıldığı ayda ileterek,

  Beyana tabi gelir mükelleflerinin ise muhasebeci veya müşavirine ileterek gelir vergisi beyannamesinde belirtmesi yeterli olacaktır.

  Hayat Sigortası Primi Ödeniyor (TL) Hayat Sigortası Primi Ödenmiyor (TL)
Aylık Brüt Gelir 3.000 3.000
Yıllık Sigorta Primi 400 -
Vergi Matrahı 2.600 3.000
Hesaplanan Vergi
(Vergi Dilimi %27)
702 810
Vergi Avantajı Üst Sınır 450 TL
Yıllık Sigorta Primi 400 TL
Vergi Avantajı 108 TL
NET MALİYET 292 TL
;

Sıkça sorulan sorular

Aklınıza takılan ne varsa Yardım Merkezimizi ziyaret ederek detaylıca bilgi alabilirsiniz.

Risk ürünlerinde teminat üzerinden prim hesaplandığı için prim tutarı değişikliği yapılamamaktadır.

Birikim içermeyen uzun süreli hayat sigortaları ve yıllık hayat sigortaları devredilemez.

Hayat sigortalarında gider payı, aracı komisyonu (veya üretim masrafı)  ve erken ayrılma kesintisi alınabilir. Bu kesintilerin yapısı ürün özelliğine göre değişiklik gösterir. 

Gider payı, sigorta poliçelerinin düzenlenmesi, primlerin tahsil edilmesi, personel ve ilgili diğer giderler için yapılan kesintidir. 

Aracı komisyonu veya üretim (istihsal) masrafı, sigorta aracılarına aracılık faaliyetleri için ödenen veya şirketlerce yapılan üretim masraflarını karşılamak için ayrılan tutardır. 

Erken ayrılma kesintisi, sigortadan ayrılarak (iştira) sonlandırılan sözleşmelerde belli bir oranında uygulanan kesintidir.

Gider payı ve aracı komisyonu veya üretim masrafı tarifelerin özelliklerine göre sigorta şirketleri tarafından belirlenir.

Aynı sigorta şirketinden ya da farklı sigorta şirketlerinden hayat sigortası poliçesine sahip olabilirsiniz.  Poliçenizin şartlarına bağlı olarak sigorta şirketi sizden ek belgeler talep edebilir.

Sigorta ettiren lehtarı sigortanın başlangıcında veya daha sonra tayin edebileceği gibi istediği zaman değiştirme hakkına da sahiptir. Ancak, sigorta ettiren değiştirme hakkından vazgeçtiğini poliçeye yazdırmakla birlikte poliçeyi lehtara teslim etmişse artık o kişiyi değiştiremez.

Riskin gerçekleşmesi durumunda tazminatı talep etme hakkına sahip kişiye de lehtar denilmektedir. Bir kişi kanuni bağı olmasa dahi istediği kişiyi (istediği sayıda) lehtar olarak seçebilir.

Başkasının hayatı üzerine sigorta yapılabilmesi için, o kişinin hayatının devamında lehtarın menfaatinin bulunması şarttır.

Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye sigortalı; prim ödeyerek sigortalının hayatını sigortalayan kişiye sigorta ettiren denir.

Hayat sigortası, sigorta şirketinin belli bir prim karşılığında sigortalının sözleşmede belirtilen süre içinde ve sözleşmede belirtilen hallerde yaşam kaybı halinde size veya belirlediğiniz kişilere sigorta bedelini ödediği sigorta türüdür. Hayat Sigortaları, yaşamın beklenmedik sürprizlerine karşı hazırlıklı olmanızı,bugün sahip olduğunuz yaşam standardını koruyarak, kendinizi ve sevdiklerinizi güvence altına almanızı sağlar.
Daha çok sorunuz mu var? Yardım Merkezini ziyaret edin.
;
DUYURU

Bereket Sigorta & Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş 2023 Yılı Genel Kurul İlanı

Devamını Oku