Katılım Sigortacılığı Nedir?

Sosyal dayanışma, işbirliği ve yardımlaşma gibi İslamî referansları da olan
ilke ve hedefleri gözeterek kayıpların ortaklaşa giderilmesini amaçlayan bir güvence mekanizmasıdır.

Genel Bilgiler

Katılım Sigortacılığı Nedir?


Katılım sigortacılığı, sosyal dayanışma, işbirliği ve yardımlaşma gibi İslamî referansları da olan ilke ve hedefleri gözeterek kayıpların ortaklaşa giderilmesini amaçlayan bir güvence mekanizmasıdır. Arapça’da “karşılıklı garanti vermek” ve “birbirine kefil olmak” anlamlarına gelen tekâfül kelimesi ülkemizde “Katılım Sigortacılığı” olarak karşılığını bulur. İsminden de anlaşılacağı üzere Katılım Sigortacılığı’nda temel amaç, bu sigortaya dahil olan kişiler arasında dayanışma ve yardımlaşma sağlanmasıdır.


 • Bereket Sigorta A.Ş. ve Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. “Katılım Sigortacılığı” ile ilgili yasal mevzuata dayanarak ve Danışma Komitesi nezaretinde sadece fıkhen meşru olan konu ve risklerin teminat altına alınması ve finansal varlıkların katılım esasları kapsamında yönetilmesi usulüne göre Katılım Sigortacılığını benimsemiştir. Şirketimiz 19/12/2020 tarih ve 31339 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan"Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik” ile belirlenen esaslara göre faaliyetlerini sürdürmektedir.
 • Reasürans, sigorta şirketlerinin sigorta faaliyetleri ile üzerlerine aldıkları riskleri bu riskleri üstlenecek başka şirketlere (reasürans şirketlerine) tamamen veya kısmen devrederek yükümlülüklerini paylaşmasıdır. Reasürans işlemi sigorta şirketinin, aynı dönemde çok fazla hasar meydana gelmesi ve şirketin sermaye yapısına olumsuz etkisi olması riskine karşı yeniden sigortalama amacıyla yapılır. Sigortacılık mevzuatı gereğince sigorta şirketlerinin belirli bir tutarın üzerindeki risklerini reasürans anlaşmaları aracılığı ile devretmeleri zorunludur. Katılım esasları çerçevesinde faaliyet gösteren şirketler ile reasürans, koasürans ve retrosesyon faaliyetleri yürütülmesi esastır. Söz konusu faaliyetlere ilişkin ihtiyaç duyulan işbirliği, ürün ve hizmetin bulunamaması durumunda, danışma komitesinin onayı alınmak şartıyla ve belirli süre ve alanlar ile sınırlı olmak üzere diğer şirketlerle bu faaliyetler yürütülebilir.


  BEREKET SİGORTA RETEKAFUL & REASÜRANS ANLAŞMALI ŞİRKETLER


  REASÜRÖR RATİNG ŞİRKETİ RATİNG NOTU FAALİYET MERKEZİ
  Türk Katılım Reasürans A.Ş. - - Türkiye
  Milli Reasürans T.A.Ş. S&P BBB- Türkiye
  Azre Reinsurance A.Ş. A.M. Best B+ Azerbaycan
  Kuwait Re A.M. Best A- Kuveyt
  Labuan Re A.M. Best A- Malezya
  Maleysian Re A.M. Best A- Malezya
  Saudi Re S&P A- Suudi Arabistan
  Ocean Re A.M. Best A- Lübnan
  CCR Algeria Re A.M. Best B+ Cezayir
  BMIC Re A.M. Best A- Bahreyn
  Tunis Re A.M. Best BB+ Tunus
  Oman Reinsurance Company SA OG Fitch Rating B++ Katar
  Korean Re S&P A Güney Kore
  Polish Re A.M. Best A- Polonya
  CCR Re S&P A- Fransa
  Odyssey Re S&P A Fransa
  Mapfre Re S&P A+ İspanya
  Devk Re S&P A+ Almanya
  Everest Re S&P A+ ABD

  BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. RETEKAFUL ANLAŞMALI ŞİRKETİ


  Swiss Re Retakaful Moody's Rating AA3 İsviçre
Diğer Bilgiler

Danışma KomitesiProf. Dr. Servet BAYINDIR

Danışma Komitesi Başkanı

Dç. Dr. Abdurrahman YAZICI

Danışma Komitesi Başkan Yrd.

Dr. Yahya ŞENOL

Danışma Komitesi Üyesi

İcazetnameler

DUYURU

Bereket Sigorta & Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş Genel Kurul İlanı

Devamını Oku