Katılım Sigortacılığı Nedir?

Sosyal dayanışma, işbirliği ve yardımlaşma gibi İslamî referansları da olan
ilke ve hedefleri gözeterek kayıpların ortaklaşa giderilmesini amaçlayan bir güvence mekanizmasıdır.

Genel Bilgiler

Katılım Sigortacılığı Nedir?


Katılım sigortacılığı, sosyal dayanışma, işbirliği ve yardımlaşma gibi İslamî referansları da olan ilke ve hedefleri gözeterek kayıpların ortaklaşa giderilmesini amaçlayan bir güvence mekanizmasıdır. Arapça’da “karşılıklı garanti vermek” ve “birbirine kefil olmak” anlamlarına gelen tekâfül kelimesi ülkemizde “Katılım Sigortacılığı” olarak karşılığını bulur. İsminden de anlaşılacağı üzere Katılım Sigortacılığı’nda temel amaç, bu sigortaya dahil olan kişiler arasında dayanışma ve yardımlaşma sağlanmasıdır.


 • Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. “Katılım Sigortacılığı” modeli olarak, ilgili yasal mevzuata dayanan ve Danışma Komitesi nezaretinde sadece fıkhen meşru olan konu ve risklerin teminat altına alındığı, finansal varlıkların katılım esasları kapsamında yönetildiği Katılım Sigortacılığı Türkiye Modeli’ni benimsemiştir. Şirketimiz 19/12/2020 tarih ve 31339 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik” ile belirlenen esaslara göre faaliyetlerini sürdürmektedir.
 • Reasürans, sigorta şirketlerinin sigorta faaliyetleri ile üzerlerine aldıkları riskleri bu riskleri üstlenecek başka şirketlere (reasürans şirketlerine) tamamen veya kısmen devrederek yükümlülüklerini paylaşmasıdır. Reasürans işlemi sigorta şirketinin, aynı dönemde çok fazla hasar meydana gelmesi ve şirketin sermaye yapısına olumsuz etkisi olması riskine karşı yeniden sigortalama amacıyla yapılır. Sigortacılık mevzuatı gereğince sigorta şirketlerinin belirli bir tutarın üzerindeki risklerini reasürans anlaşmaları aracılığı ile devretmeleri zorunludur. Katılım esasları çerçevesinde faaliyet gösteren şirketler ile reasürans, koasürans ve retrosesyon faaliyetleri yürütülmesi esastır. Söz konusu faaliyetlere ilişkin ihtiyaç duyulan işbirliği, ürün ve hizmetin bulunamaması durumunda, danışma komitesinin onayı alınmak şartıyla ve belirli süre ve alanlar ile sınırlı olmak üzere diğer şirketlerle bu faaliyetler yürütülebilir.

  BEREKET SİGORTA RETEKAFUL & REASÜRANS ANLAŞMALI ŞİRKETLER  REASÜRÖR ADI NOTU FAALİYET MERKEZİ RATİNG ŞİRKETİ
  Türk Katılım Reasürans - Türkiye -
  Milli Reasürans T.A.Ş. trAA+ Türkiye S&P
  Mapfre Re A+ İspanya S&P
  Odyssey Re A- Fransa S&P
  CCR Re A Fransa S&P
  Covea Cooperations AA- Fransa S&P
  Polish Re A- Polonya A.M BEST
  Kuwait Re A- Kuveyt A.M BEST
  Korean Re A Güney Kore S&P
  Malaysian Re A- Malezya A.M BEST
  Labuan Re A- Malezya A.M BEST
  Everest Reinsurance Company A+ Amerika Birleşik Devletleri S&P
  Devk Re A+ Almanya S&P
  Labuan Reinsurance (L) Ltd A- Malezya A.M BEST
  Malaysian Reinsurance Berhad A- Malezya A.M BEST
  Odyssey Reinsurance Company A- Fransa S&P
  Swiss Reinsurance Company Ltd AA- İsviçre S&P
  QBE Reinsurance (Europe) Ltd A+ İngiltere S&P
  Sirius International Insurance Corporation A- İsveç S&P
  GIC of India B++ Hindistan A.M BEST
  Saudi Re A3 Suudi Arabistan Moody's
  Oman Reinsurance Company SAOC B++ Katar A.M BEST
  Partner Re A+ İrlanda S&P


  BEREKET EMEKLİLİK RETEKAFUL ANLAŞMALI ŞİRKETLER  REASÜRÖR ADI NOTU FAALİYET MERKEZİ RATİNG ŞİRKETİ
  Swiss Re Retakaful - İsviçre -
Diğer Bilgiler

Danışma KomitesiProf. Dr. Servet BAYINDIR

Danışma Komitesi Başkanı

Dç. Dr. Abdurrahman YAZICI

Danışma Komitesi Başkan Yrd.

Dr. Ali Hakan ÇAVUŞOĞLU

Danışma Komitesi Üyesi

İcazetnameler

Bereket Sigorta A.Ş.

Detaylı İncele

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Detaylı İncele
DUYURU

Yeni Pay Alma Haklarını Kullanmalarına İlişkin Duyuru

Sayın Pay Sahiplerimiz, Sermaye artışına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Ortakların Yeni Pay Alma Haklarını Kullanmalarına İlişkin Duyuru M

Devamını Oku