Ürün İçeriği

KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Nedir?


Küçük ve Orta ölçekli firmaların yapmış olduğu, herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riskini teminat altına alan sigorta ürünüdür.

Kredi limiti tahsis edilmiş bir alıcının iflas, konkordato, tasfiye, vb. hukuki durumlar ile temerrüde düşmesi teminat altındadır.

 • Peşin, kredi kartlı, bankanın teminatı (teminat mektubu, DBS, teyitli akreditif, vb) altında olmayan satışlar ile yurtiçinde kamu kurumları haricindeki satışlar

  Açık hesap, mal mukabili ve vesaik mukabili (çek ve senet dahil) satışlar

  Vadeli faturalı satışlar

  Tüzel kişiliklere (şahıs şirketi, adi ortaklık, vb dahil) yapılan satışlar


 • Sistemin başlangıcında ilgili yönetmelikteki tanımlamalara göre Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme sınıfına giren,

  Yurt içi yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 500 Milyon TL’yi (Beş Yüz Milyon Türk Lirasını) aşmayan, KOBİ'ler dâhil olabilecektir.


 • Müşterileri analiz edip, ticari borçların ödenmeme riskine karşı teminat sağlayarak, riskleri en güvenilir şekilde yönetmenize olanak tanır.

  İşletmeyi öngörülmeyen tahsilat problemlerine karşı koruyarak, finansal yapısını güçlendirir.

  Bilançonun aktif kalitesini yükselterek bankalar ve finansal kuruluşlar nezdinde kredibilitesini artırır.

  Şirket yönetiminin alacak sorunlarını bir kenara bırakarak asıl faaliyet alanına odaklanmasına yardımcı olur.

  Satışları arttırarak şirketin büyümesine yardımcı olur.

  İleriye dönük mali planlamalarda aksaklıkları ortadan kaldırır.

  Sorunlu alacaklarla ilgili hukuki takip işlemlerini sigorta şirketinin avukatları işletme adına yürütür.

İLGİLENEBİLİRSİNİZ;

Kredili Hayat Sigortası

Yıllık Hayat Sigortası, hayatta karşılaşabileceğiniz risklere karşı sizin ve sevdiklerinizin yaşam standardının korunmasını ve devamını sağlar.

Sıkça sorulan sorular

Aklınıza takılan ne varsa Yardım Merkezimizi ziyaret ederek detaylıca bilgi alabilirsiniz.

Firmanızın, finansal durumlarını izleyerek şirketin risk yönetimine katkı sağlar.
Firmanızın öngörülmeyen tahsilat problemlerine karşı koruyarak, finansal yapınızı güçlendirir.
Firmanızın bilançosunun aktif kalitesini yükselterek işletmenizin bankalar ve finansal kuruluşlar nezdinde kredibilitesini artırır.
Firmanızın yönetiminin alacak sorunlarını bir kenara bırakarak asıl faaliyet alanınıza odaklanmanıza yardımcı olur.

Sigorta primlerini ve bu primler karşılığında alınacak teminat tutarını Hazine ve Maliye Bakanlığı belirlemektedir.

04/06/2018 tarihli ve 2018/11892 sayılı Bakanlar Kurulu’nun “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Kararı” ile KOBİ’lere yönelik bir ticari alacak sigortası sistemi oluşturulmuştur. Bu sigorta ile KOBİ’lerin vadeli alacakları, vadesinde tahsil edilmeme riskine karşı teminat altına alınmaktadır.

Yıllık cirosu 500 milyon TL’nin altında olan küçük ve orta boy işletmeler yararlanabilir.

Başvuru tarihinden en az iki yıl önce kurulmuş,
Basit usul dışında vergi mükellefi olan,
Vergi ve SGK prim borcu olmayan,
Cirosu 500 Milyon TL’den az olan,
Özel Riskler Yönetim Merkezi tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini karşılayan ticari işletmeler “Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası” yaptırabilir.

Daha çok sorunuz mu var? Yardım Merkezini ziyaret edin.
;
DUYURU

Bereket Sigorta & Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş Genel Kurul İlanı

Devamını Oku