Tarım Sigortaları (TARSİM)

Devlet Destekli Tarım Sigortaları, çiftçilerimizin tarımsal emeklerini ve tarımsal üretimleri esnasında karşılaşabilecekleri riskleri güvence altına almak amacıyla çiftçilerimizin her daim yanında!
Ürün Açıklamaları

Tarım Sigortaları Nedir?


Devlet Destekli Tarım Sigortaları (TARSİM); çiftçilerimizin tarımsal emeklerini, güvenceye almak amacıyla, poliçe bazında teminatlar altında korumaya alan bir sigorta ürünüdür.

Tarım Sigortaları Havuzu tarafından kapsama alınacak ürünler, riskler, bölgeler ve işletme ölçeklerine göre devletin sağlayacağı prim desteği miktarları, her yıl Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenir.

Bu sistemle; çiftçinin ödeyeceği sigorta primine devlet desteği verilmesinin sağlanması, teminat kapsamının aşamalı olarak genişletilmesi ve çeşitlendirilmesi, tazminat ödemelerinin en kısa sürede yapılması, tarım sigortalarının ülke genelinde geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.

Ürün İçeriği

Devlet Destekli Tarım Sigortaları Ürünleri

Sigorta poliçesini satın almak için, en yakın Bereket Sigorta A.Ş. acentesinden ürünler ve işleyiş hakkında detaylı bilgi alabilir, sigorta poliçenizi zaman kaybetmeden yaptırabilirsiniz.

 • Bitkisel Ürünler için, dolu ana sigortası ile birlikte yangın, heyelan, deprem, fırtına, hortum ek teminatları paket halinde; ayrıca açık alanda yetiştirilen meyveler için bu belirtilen teminatlara ilave olarak isteğe bağlı don riski teminatı; ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife talimatlar kapsamında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin güncel ÇKS kaydı arazi ve ürün bilgileri dikkate alınarak Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir.

  Dolu Paket ve Dolu+ Don Paket şeklinde yetiştiricilerin yetiştirdiği ürün ve talep teminata göre seçilebilmektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler
  Sera yapı malzemeleri, içindeki teknik ekipman ve serada yetiştirilen bitkisel ürünler için Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Deprem, Taşıt Çarpması ve Heyelan, Sel ve Su Baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybı sigorta kapsamındadır. Fırtına ve hortum risklerine karşı sigorta yapılabilmesi için, risk incelemesi yapılması ve seranın aranılan vasıflara uygun bulunması şarttır.Detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler Kapalı sistemde üretim yapan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirlerini almış tesislerde yetiştirilen Kümes hayvanları için;

  Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan ,her türlü kanatlı hayvan hastalıkları,

  Her türlü kazalar ve zehirlenmeler,

  Her türlü doğal afetler,

  Yangın veya infilak sebebiyle meydana gelen ölümler, zorunlu öldürme ve mecburi kesim riskleri sigorta kapsamındadır.Detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler
  Ön soy kütüğüne ve soy kütüğüne kayıtlı süt sığırları için;

  Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale,

  Her türlü kazalardan, yılan ve böcek sokması,

  Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,

  Her türlü doğal afetler ve güneş çarpmaları,

  Yangın ve infilak sebebiyle meydana gelen, ölüm ve mecburi kesim riskleri ile teknik şartlar çerçevesinde yavru atma riski, sigorta kapsamındadır.Detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler
  Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerine, Çiftçi Kayıt sistemine entegre edilmiş Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı mevcut bilgiler ve yapılacak risk incelemesi dikkate alınarak, ölüm riski teminatı; su ürünleri sigortası genel şartları, teknik şartları, tarife ve talimatları kapsamında Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir.Detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Tarım İlçe Müdürlüğünde Kovan Plaka kaydı olan yetiştiricilerimiz için Kovan ve içindeki Arı ile balı kapsar. Tazminat hesabında, poliçede yazılı olan arılı kovanın sigorta bedeli esas alınır. Arılı kovan sigorta bedelinin; %45’i kovanı, %40’ı arı kolonisini, %15’ i balı teşkil eder. Çerçeveler ve petekler teminat kapsamında değildir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Ürüne Ait

Hasar İhbarları

 • Bitkisel Ürün Sigortaları ve Sera Sigortalarında hasar ihbarları acente'ye bildirilerek, TARSİM sistemi üzerinden ihbar yapılır.
  Hayvan Hayat Sigortaları, Kümes Hayvanları Sigortaları, Su Ürünleri Sigortaları ve Arı Kovanı Sigortalarında hasar ihbarları, TARSİM Çağrı Merkezi'ne (444 82 77) bildirilmelidir.
  Detaylı bilgi için tıklayınız.

Sıkça sorulan sorular

Aklınıza takılan ne varsa Yardım Merkezimizi ziyaret ederek detaylıca bilgi alabilirsiniz.
Daha çok sorunuz mu var? Yardım Merkezini ziyaret edin.
;
DUYURU

Bereket Sigorta & Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş 2023 Yılı Genel Kurul İlanı

Devamını Oku