await Html.PartialAsync("Components/NearestAgency/_NearestAgencyStylesPartial")

Nakliyat Emtea Sigortası


Yükünüzün herhangi bir nakil vasıtasıyla (denizyolu, havayolu, karayolu ve demiryolu) bir yerden başka bir yere taşınması esnasında uğrayabileceği hasar ve kayıpları güvence altına alıyoruz.

Ürün İçeriği

Nakliyat Emtea Sigortası Nedir?


Yükünüz taşınırken, risklerinizi siz taşımayın. Bırakın riski “Bereket Sigorta” taşısın!

Yol hali bu. Taşıma esnasında yükünüz türlü risklerle karşı karşıyadır! Biz de, Nakliyat Emtea Sigortası ile, yükünüzün herhangi bir nakil vasıtasıyla (denizyolu, havayolu, karayolu ve demiryolu) bir yerden başka bir yere taşınması esnasında uğrayabileceği hasar ve kayıpları güvence altına alıyoruz.

Nakliyat Emtea Sigorta Ürünlerimiz :

Kati Poliçe

Geçici (Flotan) Poliçe

Abonman Sözleşmesi

Blok Abonman Sözleşmesi

Ürüne Ait

Teminatlar

 • Malın taşıma aracı ile birlikte tüm değerini yitirecek şekilde tamamen zarar görmesi riskine karşı güvence sağlar.
 • Malın tam ziya ile tamamen zarar görmesi riskine ek olarak, taşımayı gerçekleştiren aracın uğrayacağı kazalar (karaya oturma, alabora olma, çatışma, devrilme, hattan çıkma gibi), yangın, infilak gibi kısmi rizikoların da teminat altına alındığı teminat türüdür.

  İsteğe Bağlı Ek Teminatlar

  Yükleme, aktarma, boşaltma

  Hırsızlık

  Islanma v.b.

 • Beklenmeyen ve öngörülemeyen ani bir kaza ve/veya olay neticesinde sigorta konusu yükte meydana gelebilecek her türlü fiziksel hasar ve kayıpları teminat altına alır ve "bütün rizikolara" karşı malınızı güvence altına almanızı sağlar.

  İsteğe Bağlı Ek Teminatlar

  Harp Teminatı

  Savaş

  İç savaş

  İhtilal, ayaklanma

  Başkaldırma

  İç kargaşa

  Grev Teminatı

  Grevcilerin, lokavt edilmiş işçilerin

  İş uyuşmazlığına , işçi ayaklanmasına veya halk hareketlerine katılan kişilerin

  Teröristlerin,Politik nedenlerle hareket eden kişilerin sigorta konusuna verdiği zarar teminata dahildir

Ürüne Ait

Avantajlar

Yıllık sevkiyat kapasitesine göre (sigorta bedelleri itibariyle) sigorta fiyatlarında indirim
Sözleşmede beher sefer ve/veya araç başına belirlenmiş olan limite kadar sigortalının geç bildirimde bulunması, sigortalının haklarını zedelemez
Sözleşmede belirtilen hükümlere bağlı olarak belli bir limite kadar sigortalıya otomatik teminat
Belirli koşulların yerine gelmesi ve sözleşmeye not edilmiş olması koşuluyla prim iadesi
Ürüne Ait

Genel Şartlar

İLGİLENEBİLİRSİNİZ;

Zorunlu Trafik Sigortası

Aracınızla olası bir kazaya neden olmanız durumunda üçüncü şahıslara verilen maddi ve bedeni zararları teminat altına alınmaktadır.

DUYURU

Bereket Sigorta & Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş Genel Kurul İlanı

Devamını Oku