Hemen Satın Al

Zorunlu Deprem Sigortası(DASK)

Devlet tarafından güvence altına alınan Zorunlu Deprem Sigortası ile deprem sonrası oluşabilecek zararlara karşı endişeniz olmasın..
Ürün Açıklaması

Zorunlu Deprem Sigortası Nedir?


Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçede belirtilmiş limitler dahilinde karşılar.

Ürüne Ait

Kapsamlar


Aşağıda belirtilen bina bölümleri, bir arada ya da ayrı olarak teminat kapsamındadır;
Temeller
Ana duvarlar
Bahçe duvarları
İstinat duvarları
Tavan ve tabanlar
Merdivenler
Asansörler
Sahanlıklar
Koridorlar Çatılar
Bacalar
Bağımsız bölümleri
ayıran ortak duvarlar
Yapının listekine
benzer nitelikteki
tamamlayıcı bölümleri
Ürüne Ait

Bilinmesi Gerekenler

 • Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenler için geliştirilmiş bir sigorta sistemidir.

  6305 sayılı Afet Sigortaları kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alınır:

  Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar

  üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar

  634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler

  Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler

  Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler


  Zorunlu Deprem Sigortası ayrıca yukarıdaki koşullara uyan;

  Kat irtifakı tesis edilmiş binalar

  Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar

  Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için geçerlidir.


 • Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar

  Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar

  Tamamı ticari ve sınai amaçlar için kullanılan binalar (İş Hanı / İş Merkezi / İdari Hizmet/ Eğitim Merkezi vs.)

  İnşaatı henüz tamamlanmamış binalar

  Tapuya kayıtlı bulunmayan ve özel mülkiyete tâbi olmayan arazi ve arsaların (hazine arazileri vb.) üzerine inşa edilmiş binalar

  Mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar

İLGİLENEBİLİRSİNİZ;

Bereketli Konut Sigortası

Güvenli Bir Konut İçin Bereketli Konut Sigortası… BEREKETLİ KONUT SİGORTASI evinizi ve içinde bulunan eşyalarınızı beklenmedik risklere karşı teminat altına alır.

Sıkça sorulan sorular

Aklınıza takılan ne varsa Yardım Merkezimizi ziyaret ederek detaylıca bilgi alabilirsiniz.

Alım gücüne uygun olacak şekilde belirlenen Zorunlu Deprem Sigortası primlerinde indirimlerden de yararlanabilirsiniz. İndirime hak kazanmak için ise poliçenizi her yıl düzenli olarak yenilemeniz ya da apartman/sitedeki tüm evlerin sigortalanması durumunda DASK tarafından indirim hakkı kazanırsınız. Bu indirimlerin hepsinden aynı anda yararlanmanız mümkündür.

Temeller, istinat duvarları, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, tavan ve tabanlar, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar, asansörler ve merdivenler gibi binanın tamamlayıcı kısımlarında oluşan hasarlar Zorunlu Deprem Sigortası kapsamındadır. 

Sigortanın her yıl düzenli olarak yaptırılması gerekir. Ancak geçmiş dönemlerde bu sigortayı yaptırmadıysanız geriye dönük bir ceza ödemezsiniz. Sigortanın bitiş tarihinden itibaren 30 gün içerisinde poliçenizi yenilemezseniz oluşacak herhangi bir hasarda sigorta ödemesine hak kazanamazsınız.

İki kavram oldukça karıştırılsa da her ikisinin de kapsamları farklıdır. DASK, devlet tarafından zorunlu tutulur ve sadece depremden doğacak olan binadaki hasarı karşılar.

Konut sigortası ise ev sahibi ya da kiracının isteğine göre yapılır ve devlet tarafından zorunlu kılınmaz. Ayrıca konut sigortası yangın, yıldırım, hırsızlık gibi durumlarda sadece evinizi değil evin içerisinde bulunan eşyaları da teminat altına alır.


Öncelikle sigortalının adı-soyadı, adresi, cep telefonu, ve T.C. Kimlik Numarası gereklidir. Tüzel kişilikler için Vergi Kimlik Numarasının beyan edilmesi zorunludur. Sigortalanacak meskenin bulunduğu binanın açık adresi ve DASK Adres Kodunun yanı sıra, tapu bilgileri, inşa yılı, binanın yapı tarzı, toplam kat sayısı, geçmişteki ve şu anki hasar durumunun bildirilmesi gereklidir. Bütün bunlara ek olarak meskenin ya da dairenin brüt yüzölçümü metrekare cinsinden bildirilmelidir. Meskenin kullanım şekli de belirtilmelidir. Yanlış beyandan doğabilecek maddi kayıplar sigortalının sorumluluğundadır.
Bir mesken için Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesinin geçerli olup olmadığının kontrolü https://dask.gov.tr çevrimiçi ağ sayfasından yapılabilmektedir. Yine aynı sayfadan poliçe sorgulaması da gerçekleştirilebilmektedir. Bunun yanı sıra yeni alınan ya da alınması düşünülen bir mesken için DASK Çağrı Merkezi (ALO DASK 125) aranarak poliçe kontrolü yapılabilir.
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) 2000 yılında kurulmuş ve kâr amacı gütmeyen bir devlet kurumudur. Zorunlu Deprem Sigortası poliçelerini düzenlemek ve yönetmek amacıyla kurulan bu kurum, Türkiye’deki tüm evleri de koruma altına alır. Üst düzey kamu görevlileri, özel sektör yetkilisi ve üniversite temsilcilerinden oluşan 7 kişilik bir heyet tarafından yönetilen DASK, devletin ve sigorta sektörünün ortak iş birliği ile ihtiyaçların en hızlı şekilde giderilmesini amaçlar. DASK’ın diğer amaçları arasında ise şunlar bulunur:
Devamı >>
Daha çok sorunuz mu var? Yardım Merkezini ziyaret edin.
;
DUYURU

Bereket Sigorta & Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş 2023 Yılı Genel Kurul İlanı

Devamını Oku