Ferdi Kaza Sigortasında Vergi Avantajları

Siz primlerinizi ödediğiniz müddet boyunca Devlet de Vergi Avantajı ile sizi teşvik edecek. Böylece ödediğinizin bir kısmını da geri alabileceksiniz.

Vergi Avantajı

Ücretli çalışanlar; kendileri, eş ve küçük çocuklarının ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve eğitim gibi diğer hayat sigortası poliçeleri için ödenen primlerin tamamını, aylık brüt ücretin %15'ini ve brüt asgari ücretin toplam tutarını aşmamak kaydıyla vergi indiriminde kullanabilirler. Gelir Vergisi Kanunu'nun 63/3. maddesi ile ücretli çalışanlara 89/1. maddesi ile de beyannameye tabi mükelleflere bu hak sağlanmıştır.

İndirim Tutarı Sınırlamaları

1. Sigorta Priminin Ücretli / Mükellef Tarafından Ödenmesi Durumunda:

Hesaplamada indirim konusu yapılacak prim, aidat ve katkıların toplamı (birden fazla sigorta şirketine yapılan ödemelerin ve/veya mükellefin bakmakla yükümlü olduğu ve çalışmayan aile fertlerinin primleri) göz önünde bulundurulmalıdır.

A-) Ücretliler için: (*)

Primin ödendiği ayda elde edilen brüt ücretin %15'ini aşamaz.Brüt asgari ücretin yıllık toplamını aşamaz.

(*) Şahıs sigortası priminin birkaç aylık veya yıllık dönemler için defaten ödendiğinin belgelendirilmesi halinde (ücretliler için) yapılan ödemenin bir aylık tutarı tespit edilip her aya isabet eden tutar yukarıda belirtilen yıllık brüt asgari ücret ve aylık brüt ücretin %15'i sınırlamalarına tabi tutularak dikkate alınabilir.

Vergi Avantajından Yararlanmak için;

  • Ücretli çalışanlar Hayat Sigortası Poliçesi ve Ödeme bilgilerini çalıştığı şirketin ilgili departmanına prim ödemesinin yapıldığı ayda ileterek, 
  • Beyana tabi gelir mükelleflerinin ise muhasebeci veya müşavirine ileterek gelir vergisi beyannamesinde belirtmesi yeterli olacaktır.

  Sigorta Primi İndirilmeden Önce
 
Sigorta Primi İndirildikten Sonra
 
Aylık Brüt Gelir 2.000-TL 2.000-TL
SGK Primi İşçi Payı (%14) 280-TL 280-TL
İşsizlik Sigortası İşçi Payı (%1) 20-TL 20-TL
Şahıs Sigorta Primleri --- 72-TL
Gelir Vergisi Matraı 1.700-TL 1.628-TL
Gelir Vergisi (%15) 255-TL 244,2-TL
Damga Vergisi (%0,6) 13,20-TL 13,20-TL
Kesinti Toplam 568,20-TL 557,40-TL
Net Ücret 1.431,80-TL 1.442,60-TL
FARK 72 * %15 = 10,80-TL  
DUYURU

Bereket Sigorta & Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş Genel Kurul İlanı

Devamını Oku