Bereket Emeklilik - Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Formu


Bireysel Emeklilik Sistemi ile ilgili;

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa dayanılarak, 27.12.2018 tarihinde yürürlüğe giren Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında hak sahiplerince talep edilmeyen tutarlara ilişkin sorgulama yapılabilmektedir.

Bu sayfada yapılan sorgulama sonucunda, sonlanma işlemi yapmış olduğunuz sözleşmenize ait birikim tutarı, son yatırım tercihiniz ile uyumlu standart emeklilik ya da katılım standart emeklilik fonlarında eski sözleşmeniz ile ilişkili yeni bir hesap açılarak nemalandırılmaktadır. Hesaptaki paralar, hak sahiplerince talep edilirse, ilgililere ödenecektir.

Birikim tutarınız, ödemeyi gerektiren tarihten itibaren 10 yıl içinde sahiplerince aranmadığı takdirde, 10. yılı takip eden yılbaşından itibaren 6 ay içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) nezdinde açılan hesaba aktarılacaktır. TCMB’ye yatırılan bu paralar 2 yıl içinde sahipleri tarafından aranmadığı takdirde Hazineye gelir kaydedilecektir. 

Hayat Sigortası ile ilgili;

5684 sayılı "Sigortacılık Kanunu’nun 18.04.2013 tarihinde yürürlüğe giren 33/B maddesi ve 08.10.2013 tarihli ve 28789 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan "Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmelik" gereğince, zamanaşım tarihini izleyen Haziran ayının onbeşinci gününe kadar hak sahipleri tarafından aranmaması halinde Haziran ayının sonuna kadar Güvence Hesabına veya özel kanun hükümleri dahilinde sigorta faaliyetinde bulunan kuruluşlara devredilir.

Yukarıda belirtilen Yönetmelik kapsamındaki tutarlar Şubat ayının ilk iş gününden itibaren bu sayfada yayınlanacaktır.

DUYURU

Yeni Pay Alma Haklarını Kullanmalarına İlişkin Duyuru 2024

Devamını Oku