Bereket Sigorta - Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Formu

*08.10.2013 tarihli ve 28789 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmelik” ile hak sahiplerince aranmayan paralar hakkındaki sorgulamalar bu sayfadan yapılabilecektir.

*Zamanaşımına uğramış tutarların Haziran ayının on beşinci gününe kadar aranmaması durumunda Haziran ayının sonuna kadar Güvence Hesabına veya özel kanun hükümleri dahilinde sigorta faaliyetlerinde bulunan kuruluşlara aktarılacaktır.

DUYURU

Bereket Sigorta & Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş Genel Kurul İlanı

Devamını Oku