Ferdi kaza sigortalarında kapsam dışı durumlar nelerdir?

• Harp veya harp mahiyetindeki harekât, ihtilal, isyan, ayaklanma veya bunlardan doğan iç kargaşalıklar,

• Grevlere, lokavt edilmiş işçi hareketlerine, halk hareketlerine kavgalara iştirak,

• Cürüm ve cinayet işlemek veya bunlara teşebbüs,

• Tehlikede bulunan kişileri ve malları kurtarmak durumu hariç, sigortalının kendisini bile bile ağır tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması, Suda boğulmalar, sigortanın kapsamına giren bir kaza sonucunda gerçekleşmediği takdirde sigorta kapsamı dışındadır. Aksine bir sözleşme yoksa aşağıdaki haller de sigorta kapsamı dışındadır:

• Motosiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak ve bunlara binmek,

• Açık deniz balıkçılığı ile sürek ve sürgün avları, yaban domuzu, vb. vahşi hayvan avcılığı ve yüksek dağlarda avcılık,

• Dağlara ve buzullara tırmanma şeklinde yapılan dağcılık, kar veya buz üzerinde yapılan bilumum sporlar (kayak, patinaj, hokey ve boksley gibi); cirit oyunu, engelli binicilik, polo, rugby, eskrim, halter, güreş, boks, basketbol, futbol ve yelken sporları ile ağır ve tehlikeli jimnastik hareketler ve profesyonel spor hareketleri,

• Her nevi spor müsabakalar ile sürat ve mukavemet yarışları,

• Havada yolcu sıfatından farklı bir sıfatla uçuş, • Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması,

• 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve buna bağlı sabotajlara katılmak halleri hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler.

Sorunuza yanıt bulamadınız mı?

Online iletişim formu için lütfen tıklayınız.
DUYURU

Bereket Sigorta & Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş Genel Kurul İlanı

Devamını Oku