Yağmur Emeklilik Planı

12.000 TL başlangıç aidatı ile sisteme girip peşin giriş aidatı ve yönetim gideri kesintisi avantajı elde etmek isteyen katılımcılar için oluşturduğumuz emeklilik planıdır.

Hemen Başvur
Ürün Açıklamaları

Yağmur Emeklilik Planı Nedir?


Aylık 250 TL ve üzerinde katkı payı yatırmayı düşünüyorsanız birikimlerinizi Yağmur Plan'da değerlendirebilirsiniz.

Yağmur Plan'da ödenen tüm katkı payları için %1 yönetim gideri kesintisi uygulanır.

Aileniz ve sevdiklerinizle mutlu bir emeklilik yaşamak için, siz de Bireysel Emeklilik yaptırın, emekliliğiniz hayırlı olsun.

Avantajlarımız

Ödemelerinizi Kendiniz Belirleyin


Ödediğiniz tüm katkı payları için %30 oranında, devlet katkısı avantajından faydalanırsınız. Devlet katkısının hak edilebilmesi için katılımcının sistemde kalış süresine bağlı olarak aşağıdaki oranlarda belirlenmiş kademeli bir yapı uygulanmıştır. 3 yıldan önce sistemden ayrılma durumunda Devlet Katkısından faydalanılamaz.

İlk üç yıl içinde sistemden çıkılırsa alınamaz.

Üçüncü yılın sonunda %15'i,

Altıncı yılın sonunda %35'i,

Onuncu yılın sonunda %60'ı,

Emekliliğe hak kazanıldığında ise tamamı alınabilmektedir.

Ödemelerinizi aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık vadelerde gerçekleştirebilirsiniz.

Banka hesaplarımıza havale/eft ile ya da kredi kartı ile ödemelerinizi yapabilirsiniz.

Dilediğiniz zaman katkı payı ödemelerinize ara verebilir, ödediğiniz aylık katkı payı tutarını (asgari tutarın altında olmamak kaydıyla) azaltabilir ya da artırabilirsiniz.

Seçmiş olduğunuz planı yılda 4 defa, birikimlerinizin değerlendirildiği fonların dağılımını yılda 12 defa değiştirebilirsiniz.

oranında Devlet Katkısı
Aylık 250 TL ve üzerinde Katkı Payı
Sadece %1 Yönetim Gideri Kesintisi
Profesyonel Fon Yönetimi ile güvendesiniz
Giriş anında alınan giriş aidatı bulunmamaktadır
Önemli Bilgiler

İhtiyacınıza Göre Fon Belirleyin


Bireysel emeklilik birikimlerinizi yatırıma dönüştüren emeklilik yatırım fonlarının sunduğu pek çok alternatif arasından ihtiyacınıza en uygun olanı seçin.

Önemli Bilgiler

Giriş Aidatı ve Kesintiler


 • Katılımcıların bireysel emeklilik sistemine ilk defa katılması sırasında giriş aidatı alınır. Yağmur Plan'da sisteme giriş anında alınan giriş aidatı bulunmamaktadır.
 • 5 yıllık sözleşme süresi dolmadan sözleşmenin sonlanması halinde, her sözleşme yılı için ilgili takvim yılı için uygulanacak olan aylık asgari brüt ücretin %8,5’ine karşılık gelen tutarın, sözleşmenin 5. yılı sonuna kadar olan süreye karşılık gelen toplam tutarından sonlanma tarihine kadar yönetim gider kesintisi, peşin giriş aidatı ve ara verme kesintisi olarak şirketçe tahsil edilmemiş olan kısmı, ertelenmiş giriş aidatı olarak sözleşmenin birikiminden indirilir. Tahsil edilmeyen yıllara ait kesintinin hesaplanmasında, sonlanma tarihindeki ilgili takvim yılında uygulanacak olan aylık asgari brüt ücret dikkate alınmaktadır.

  Ayrıca aylık asgari brüt ücret tutarındaki değişiklikler sözleşmeye yansıtılır.

 • Sözleşmenin ilk beş yılında, tahsil edilen düzenli katkı payı, ek katkı payı, başlangıç katkı payı üzerinden planda belirtilen oran dahilinde yönetim gider kesintisi yapılmaktadır. İlgili kesinti, her sözleşme yılı için ilgili takvim yılı için uygulanacak olan aylık asgari brüt ücretin %8,5’ine karşılık gelen tutarı aşamayacak şekilde uygulanacaktır.

 • Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir. Sözleşmenin ilk beş yılında ödemeye ara verilmesi halinde ara verme süresi boyunca katılımcının birikiminden, ara verilen her tam ay için 2 TL ek yönetim gideri kesintisi yapılır. İlgili kesinti, her sözleşme yılı için ilgili takvim yılı için uygulanacak olan aylık asgari brüt ücretin %8,5’ine karşılık gelen tutardan ilgili yılda peşin giriş aidatı ve yönetim gider kesintisi olarak kesilen toplam tutarın düşürülmesinden sonra kalan tutarı aşamayacak şekilde uygulanacaktır.

 • Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip 3 ay içinde, ilgili hesaba emeklilik sözleşmesinde belirlenen vadeye ait katkı payı ödemesinin yapılmaması durumunda, ilgili sözleşme çerçevesinde düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilir. Düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilen bir sözleşmenin, katkı payı ödenmemiş vadelerine ilişkin tutarların tamamının defaten ödenmesi durumunda, söz konusu sözleşme için düzenli ödeme yapılmaya başlandığı kabul edilir.

 • Kontrol tarihi itibarıyla toplam birikim tutarı yıllık brüt asgari ücretin on katını aşan sözleşmeler ile yönetmelik çerçevesinde düzensiz ödeme statüsünde olan sözleşmeler için kesintilere yönelik üst sınıra ilişkin kontrol uygulanmaz.

 • Her bir sözleşme bazında, ilgili sözleşmenin yürürlük tarihinden, sözleşme sonlanma tarihine kadar şirketçe yapılacak kesintilerin toplam tutarı, sonlanma tarihinde sözleşme kapsamında varsa devlet katkısı hesabından bulunan tutar üzerinden ilgili yasal düzenlemede belirlenen oranlar kullanılarak hesaplanacak tutarı geçemez. Bu kontrolde, 01.01.2016 tarihi itibarıyla mevcut bulunan birikimler ve bunların getirileri üzerinden kontrol tarihine kadar yapılan kesintiler dikkate alınmaz.

 • Her bir sözleşme bazında, ilgili sözleşmenin yürürlük tarihinden, sözleşme sonlanma tarihine kadar şirketçe yapılacak kesintilerin toplam tutarı, sonlanma tarihinde sözleşme kapsamında varsa devlet katkısı hesabından bulunan tutar üzerinden ilgili yasal düzenlemede belirlenen oranlar kullanılarak hesaplanacak tutarı geçemez. Bu kontrolde, 01.01.2016 tarihi itibarıyla mevcut bulunan birikimler ve bunların getirileri üzerinden kontrol tarihine kadar yapılan kesintiler dikkate alınmaz.

 • Birikimleriniz için tercih ettiğiniz yatırım fonlarından yapılacak Fon İşletim Gider Kesintisi ve Fon Toplam Gider Kesintisi, her bir fonun fon net varlık değeri üzerinden günlük olarak hesaplanır.
 • Seçmiş olduğunuz planı yılda 4 defa, birikimlerinizin değerlendirildiği fonların dağılımını yılda 12 defa değiştirebilirsiniz.
İLGİLENEBİLİRSİNİZ;

Hasat Emeklilik Planı

Hasat Plan, küçük birikimlerle rahat bir emeklilik yaşamak isteyen katılımcılar için oluşturduğumuz emeklilik planıdır.

Sıkça sorulan sorular

Aklınıza takılan ne varsa Yardım Merkezimizi ziyaret ederek detaylıca bilgi alabilirsiniz.

Evet. 25 Mayıs 2021 tarihinde yürürlüğe giren 7319/Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca, 18 yaşından küçükler adına bireysel emeklilik hesabı açılması mümkün hale gelmiştir.


Evet. 18 yaşından küçükler de devlet katkısı avantajından diğer katılımcılar gibi aynı koşullarla faydalanabiliyor.


18 yaşından küçükler adına yasal temsilcileri aracılığıyla bireysel emeklilik hesabı açılabilir. Yasal temsilciler çocuğun velisi ya da vasisi olabilir.


4632 sayılı Kanun’da bu yönde bir değişiklik yapılmadığı için, çocukların dahil olduğu emeklilik sözleşmeleri için de bireysel emeklilik sözleşmelerindeki devlet katkısı, sistemde kalma süresi ve emeklilik şartları mevcut geçerliliğini korumaktadır.


Katılımcı sisteme giriş tarihinden itibaren en az 10 yıl sistemde bulunmak koşulu ve 56 yaşını tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanır.

Ödenen katkı payları, şirket hesaplarına nakden intikalini takip eden en geç ikinci iş gününde katılımcı veya varsa sponsor /işveren kuruluş tarafından belirlenen fonlar için gerekli talimatlar verilerek yatırıma yönlendirilmektedir.

Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödenmesine ara verilebilir. Ödemeye ara verme süresinin bir yılı aşması durumunda katılımcının birikimden EGM ara verme kesintisi yapılır. Katkı payı ödemeye ara verilmesi halinde ara verme süresi boyunca katılımcının birikimden ara verilen her tam ay için iki Türk Lirası ek yönetim gideri kesintisi yapılır.

 Emeklilik sözleşmesine göre ödenmesi öngörülen katkı paylarının ödeme tarihinde ödenmesi esastır. Ancak, emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödenmesine ara verilebilir. Ödeme tarihinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir.

 Katkı payı ödemeye ara verilmesi halinde de birikimler; katılımcının seçmiş olduğu emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilmeye devam eder.

Şirketimiz, planlarında sadece TL olarak katkı payı ödemesi uygulamaktadır.

Daha çok sorunuz mu var? Yardım Merkezini ziyaret edin.
DUYURU

Yeni Pay Alma Haklarını Kullanmalarına İlişkin Duyuru 2024

Devamını Oku