Kredili Hayat Sigortası

Kredi Hayat Sigortası ile Beklenmedik Durumlara Karşı Hem Sevdikleriniz Hem de Banka Kredisi Ödemeleriniz Garanti Altında!

Hemen Başvur
Ürün Açıklamaları

Teminatlar


Kredili Hayat Sigortası, kredi vadesi boyunca karşılaşabileceğiniz risklere karşı sorumluluklarınızı güvence altına alır.

  • 18 ile 70 yaş arasındaki kişiler sigortaya dâhil olabilir ancak sigortaya giriş yaşı ile sigorta süresi toplamı 71'i geçemez.
  • Kredi vadesi ile sınırlı olmak şartıyla en az 1 ay en fazla 30 yıl olabilir.

  • Prim, 1 yılı aşmayacak şekilde şirketin belirleyeceği esaslar ile taksitli olarak ödenebilir.

  • Sadece vefat teminatını kapsamaktadır.

  • Krediye bağlı olarak kredi vadelerine göre azalan teminat tutarıdır.

Ürüne Ait

Avantajlar


Vergi Avantajı

Ödenen primlerin aşağıda belirtilen kısımları asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından indirilebilir.

Ücretliler için, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’i
Yıllık beyana tabi vergi mükellefleri içinse beyan edilen yıllık gelirin %15’i
Faydalı Bilgiler

Genel Şartlar

İLGİLENEBİLİRSİNİZ;

Bereket Ferdi Kaza

Ferdi Kaza Sigortası ile başınıza gelebilecek ani ve beklenmedik bir kaza sonucu ölüm ve sürekli sakatlık risklerine karşı güvence sağlıyoruz.

Sıkça sorulan sorular

Aklınıza takılan ne varsa Yardım Merkezimizi ziyaret ederek detaylıca bilgi alabilirsiniz.

Risk ürünlerinde teminat üzerinden prim hesaplandığı için prim tutarı değişikliği yapılamamaktadır.

Birikim içermeyen uzun süreli hayat sigortaları ve yıllık hayat sigortaları devredilemez.

Hayat sigortalarında gider payı, aracı komisyonu (veya üretim masrafı)  ve erken ayrılma kesintisi alınabilir. Bu kesintilerin yapısı ürün özelliğine göre değişiklik gösterir. 

Gider payı, sigorta poliçelerinin düzenlenmesi, primlerin tahsil edilmesi, personel ve ilgili diğer giderler için yapılan kesintidir. 

Aracı komisyonu veya üretim (istihsal) masrafı, sigorta aracılarına aracılık faaliyetleri için ödenen veya şirketlerce yapılan üretim masraflarını karşılamak için ayrılan tutardır. 

Erken ayrılma kesintisi, sigortadan ayrılarak (iştira) sonlandırılan sözleşmelerde belli bir oranında uygulanan kesintidir.

Gider payı ve aracı komisyonu veya üretim masrafı tarifelerin özelliklerine göre sigorta şirketleri tarafından belirlenir.

Aynı sigorta şirketinden ya da farklı sigorta şirketlerinden hayat sigortası poliçesine sahip olabilirsiniz.  Poliçenizin şartlarına bağlı olarak sigorta şirketi sizden ek belgeler talep edebilir.

Sigorta ettiren lehtarı sigortanın başlangıcında veya daha sonra tayin edebileceği gibi istediği zaman değiştirme hakkına da sahiptir. Ancak, sigorta ettiren değiştirme hakkından vazgeçtiğini poliçeye yazdırmakla birlikte poliçeyi lehtara teslim etmişse artık o kişiyi değiştiremez.

Riskin gerçekleşmesi durumunda tazminatı talep etme hakkına sahip kişiye de lehtar denilmektedir. Bir kişi kanuni bağı olmasa dahi istediği kişiyi (istediği sayıda) lehtar olarak seçebilir.

Başkasının hayatı üzerine sigorta yapılabilmesi için, o kişinin hayatının devamında lehtarın menfaatinin bulunması şarttır.

Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye sigortalı; prim ödeyerek sigortalının hayatını sigortalayan kişiye sigorta ettiren denir.

Hayat sigortası, sigorta şirketinin belli bir prim karşılığında sigortalının sözleşmede belirtilen süre içinde ve sözleşmede belirtilen hallerde yaşam kaybı halinde size veya belirlediğiniz kişilere sigorta bedelini ödediği sigorta türüdür. Hayat Sigortaları, yaşamın beklenmedik sürprizlerine karşı hazırlıklı olmanızı,bugün sahip olduğunuz yaşam standardını koruyarak, kendinizi ve sevdiklerinizi güvence altına almanızı sağlar.
Daha çok sorunuz mu var? Yardım Merkezini ziyaret edin.
;
DUYURU

Yeni Pay Alma Haklarını Kullanmalarına İlişkin Duyuru 2024

Devamını Oku