DASK Nedir? - Bereket Sigorta ve Emeklilik

Sigorta1.07.2024 14:46:15

DASK

Ülkemizin konumu itibariyle deprem bölgesinde yer alması ve özellikle 17 Ağustos 1999 tarihinde can ve mal kaybı ile sonuçlanan depremden sonra, deprem sigortası yaptırmak zorunlu hale gelmiştir. Depremin son 60 yıl içerisinde en çok rastlanan doğal afet türü olması sebebiyle Zorunlu Deprem Sigortası, önemli sigortalardan biridir.

DASK Nedir?

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) 2000 yılında kurulmuş ve kâr amacı gütmeyen bir devlet kurumudur. Zorunlu Deprem Sigortası poliçelerini düzenlemek ve yönetmek amacıyla kurulan bu kurum, Türkiye’deki tüm evleri de koruma altına alır. Üst düzey kamu görevlileri, özel sektör yetkilisi ve üniversite temsilcilerinden oluşan 7 kişilik bir heyet tarafından yönetilen DASK, devletin ve sigorta sektörünün ortak iş birliği ile ihtiyaçların en hızlı şekilde giderilmesini amaçlar. DASK’ın diğer amaçları arasında ise şunlar bulunur:

Bütün konutların, uygun primler ile depreme karşı güvence altına alınması

Yurt içinde risk paylaşımı yapılması

Deprem hasarlarının getirmiş olduğu mali yükün sigorta yolu ile uluslararası reasürans ve sermaye piyasalarına dağıtılması

Devletin, deprem sonrası yüklendiği mali yükün azaltılması

Bu mali yüklerden dolayı vatandaşa ekstra vergi ücretlerinin yansımaması

Sağlıklı yapıların üretimine teşvik etme

Uzun vadede kaynak birikiminin toplanması

Toplamda hem sigortanın hem de sosyal dayanışma bilincinin gelişmesi

Zorunlu Deprem Sigortası Nedir?

Zorunlu Deprem Sigortası, deprem ve depremden kaynaklı olarak oluşan yer kayması, yangın, infilak, tsunamiden doğan hasarlara karşı evinizi teminat altında tutar. Binanın sadece tamamında değil bir kısmında bile bu sebeplerden dolayı bir hasar yaşanırsa poliçedeki limitin karşılığında tüm hasarınız Zorunlu Deprem Sigortası tarafından ödenir.

Zorunlu Deprem Sigortasına Tabi Olan Binalar

Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar

Bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler

Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler

Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı arsa vs. olarak görünen binalar

Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri

Zorunlu Deprem Sigortası Dışında Bırakılan Binalar

9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu’na tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler

Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar

Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar

Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar

Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar

Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar

Zorunlu Deprem Sigortasını Kim Öder?

Zorunlu Deprem Sigortası, ev sahibi tarafından ödenir. Eğer kiracı iseniz ve evinize yeni elektrik, su aboneliği yaptıracaksanız ilgili kurumlar sizden öncelikli olarak DASK belgesini ister. Ev sahibi tarafından ödenen ve verilecek olan bu belgeler ile abonelik işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Zorunlu Deprem Sigortası Primi Nasıl Belirlenir?

Sigorta primleri her bölgede aynı oranda değildir. 5 ayrı risk bölgesi çerçevesinde 3 farklı yapı tarzına göre toplamda 15 ayrı sigorta tarifesi vardır. Evin hangi deprem risk bölgesi olduğu Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye deprem bölgeleri haritası” tarafından belirlenir ve ardından bazı kriterler de göz önüne alınarak sigorta primi çıkarılır. Bu kriterler ise binanın yapı tarzı, sigortalanacak evin brüt ölçüsü ve binanın inşa edildiği yıldır.

Evinizin sigorta primini hemen öğrenmek için yukarıda bulunan “DASK Hemen Başvur” kısmındaki bilgileri doldurabilir, size en yakın Bereket Sigortası Acentesini ziyaret edebilir ya da müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.

Zorunlu Deprem Sigortası Yaptırmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Zorunlu kılınan deprem sigortası için gerekli bazı belgeler vardır;

Sigortayı yaptıracak olan kişinin adı, soyadı, adresi, iletişim numarası, T.C. kimlik ve vergi kimlik numarası

Sigorta yapılacak olan yerin açık adresi

Tapu bilgileri

Yapı tarzı

Toplam kat sayısı

Binanın inşa yılı

Binanın hasar durumu

Sigorta yaptırılacak olan yerin m² cinsinden brüt yüz ölçümü

Meskenin kullanım şekli

Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamına Neler Girmez?

Depremden dolayı meskende oluşacak olan hasarı ödeyen Zorunlu Deprem Sigortası kapsamına girmeyen bazı durumlar söz konusudur. Şu durumları sigorta karşılamaz;

Kâr kaybı

Kira mahrumiyeti

Enkaz kaldırma masrafları

İşin durması

Alternatif ikametgâh ve iş yeri masrafları

Taşınır mal ve eşyalar

Ölümü de kapsayan her türlü bedeni zararlar

Manevi tazminat

DASK ile Konut Sigortası Arasındaki Fark Nedir?

İki kavram oldukça karıştırılsa da her ikisinin de kapsamları farklıdır. DASK, devlet tarafından zorunlu tutulur ve sadece depremden doğacak olan binadaki hasarı karşılar.

Konut sigortası ise ev sahibi ya da kiracının isteğine göre yapılır ve devlet tarafından zorunlu kılınmaz. Ayrıca konut sigortası yangın, yıldırım, hırsızlık gibi durumlarda sadece evinizi değil evin içerisinde bulunan eşyaları da teminat altına alır.

Hasar Durumunda Ne Yapılması Gerekir?

Deprem sonrasında meydana gelen hasardan en geç 15 gün içerisinde DASK’a ya da poliçeyi düzenleyen sigorta kurumuna T.C kimlik numarası ya da poliçe numarası ile hasar bildirimi yapılmalıdır. Eksper gönderimi ve hasarın belirlenmesi için tapu bilgisi ve açık adresi de yetkili kurumlara iletmeniz gerekir.

Zorunlu Deprem Sigortası Tazminatı Ne Zaman Ödenir?

Hasar tespit edildikten sonra Doğal Afet Sigortaları Kurumu, en geç 1 ay içerisinde poliçede yazan sigorta miktarını aşmamak kaydıyla sigortayı yaptıran kişiye tazminat ödemesini gerçekleştirir.

Zorunlu Deprem Sigortası Yaptırmamanın Cezası Var Mı?

Sigortanın her yıl düzenli olarak yaptırılması gerekir. Ancak geçmiş dönemlerde bu sigortayı yaptırmadıysanız geriye dönük bir ceza ödemezsiniz. Sigortanın bitiş tarihinden itibaren 30 gün içerisinde poliçenizi yenilemezseniz oluşacak herhangi bir hasarda sigorta ödemesine hak kazanamazsınız.

Apartmanlardaki Ortak Alanlar Zorunlu Deprem Sigortası Dahilinde Midir?

Temeller, istinat duvarları, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, tavan ve tabanlar, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar, asansörler ve merdivenler gibi binanın tamamlayıcı kısımlarında oluşan hasarlar Zorunlu Deprem Sigortası kapsamındadır.

Zorunlu Deprem Sigortasında Herhangi bir İndirim Söz Konusu Mudur?

Alım gücüne uygun olacak şekilde belirlenen Zorunlu Deprem Sigortası primlerinde indirimlerden de yararlanabilirsiniz. İndirime hak kazanmak için ise poliçenizi her yıl düzenli olarak yenilemeniz ya da apartman/sitedeki tüm evlerin sigortalanması durumunda DASK tarafından indirim hakkı kazanırsınız. Bu indirimlerin hepsinden aynı anda yararlanmanız mümkündür.

 

 

 

En çok Okunan Haberler

DUYURU

Yeni Pay Alma Haklarını Kullanmalarına İlişkin Duyuru 2024

Devamını Oku